top of page
Logotipas AHA mėlynas

AHA BREAK 

programėlės žaidimo taisyklės

1. UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas: Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, (toliau –Organizatorius) organizuoja žaidimą „AHA BREAK programėlė“ (toliau – Žaidimas).

2. Dalyviai registruotis dalyvauti Žaidime gali internetu adresu www.ahabreak.eu nuo 2024 m. sausio 8 d.  iki 2024 m. gruodžio 31 d. jeigu nebus nurodyta kitaip papildant Žaidimo taisykles. Dalyvauti Žaidime galima užpildant registracijos formą, kurią užpildyti suteikiama galimybė AHA BREAK programėlės vartotojams surinkus bent 15 skirtingų AHA gyvūnėlių kortelių (kurias galima rasti AHA kukurūzų lazdelių pakuotėse) arba surinkus nustatytą taškų kiekį kukurūzų gaudymo žaidime, kuris patalpintas AHA BREAK programėlėje.

3. Žaidimo dalyvis, registruodamasis į Žaidimą, privalo pateikti jam priklausantį unikalų kodą (kurį gaus įvykdžius visas Žaidime reiklaingas sąlygas) bei registracijos anketoje nurodytus asmens duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas ir kt.), nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas registracijos formoje nurodytų asmens duomenų ar unikalaus kodo, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime ir negalės laimėti Žaidimo prizų.

4. Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.

5. Pateikdamas prašomus asmeninius duomenis, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) būtų Organizatoriaus kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu Žaidimo vykdymo metu. Taip pat, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad duomenys susiję su dalyvio registracija žaidime (tokie kaip vardas, pavardė) gali būti viešai skelbiami www.ahabreak.eu, AHA BREAK programėlėje bei AHA prekių ženklui priklausančių socialinių tinklų profiliuose. Registracijos metu nurodyti duomenys yra saugomi tol, kol tęsiasi Žaidimas ir 3 mėnesius po visų Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo dienos. Nuasmeninta Žaidimo dalyvio informacija tokia kaip vardas/slapyvardis, taškų skaičius gali būti naudojama ir saugoma neribotą laiką. Žaidimo dalyvis Organizatoriui suteikia teisę skelbiant laimėtojus nenurodyti laimėtojo vardo ar pavardės.

 

6. Dalyvauti AHA BREAK programėlės žaidime, dalintis informacija apie jį galima iki 2024 m. gruodžio 31 d. jeigu taisyklės nenurodo kitaip.

 

7. Dalyvauti Žaidime galima AHA BREAK programėlės vartotojams surinkus bent 15 skirtingų AHA gyvūnėlių kortelių (kurias galima rasti AHA kukurūzų lazdelių pakuotėse) arba surinkus bent 100 taškų kukurūzų gaudymo žaidime, kuris patalpintas AHA BREAK programėlėje.

 

8. Kiekvieną mėnesį bus išrenkami iš viso 6 laimėtojai, kurie bus išrinkti atsitiktiniu būdu iš visų įvykdžiusių 7 punkte nuorodytas sąlygas ir užpildžiusių registracijos formą svetainėje www.ahabreak.eu.

 

a. Kiekvieną mėnesį iš visų surinkusių bent 15 skirtingų AHA gyvūnėlių kortelių bus išrinkti 3 laimėtojai, kurie gaus AHA produktų rinkinius bei partnerių dovanas:

 • 370-01000 AHA kakavinės kriaukelės, 400g; -1vnt

 • 079-05000 Chocolate egg AHA ZOO, 20G; - 6vnt

 • 440-00060 AHA saldžios kukurūzų lazdelės, 110g; -1vnt

 • 440-00072 AHA vanilės skonio glaistytos kukurūzų lazdelės, 250g; - 1vnt

 • 046-00707 AHA non-carbonated_strawberry_330ml; - 2vnt

 • 046-00708 AHA non-carbonated_mango_330ml; -2vnt

 • 037-00431 AHA morkų, bananų, obuolių nektaras 52%, 0.3l; -1vnt

 • 037-00433 AHA morkų, braškių nektaras 52%, 0.3l. -1vnt.

 • Partnerių dovana (nuolaidos kodas, kuponas, knyga, žaidimas ir kt.)

 

9. Laimėtojai išrenkami Organizatoriaus komisijos, atsitiktine tvarka ir skelbiami AHA socialiniuose tinkluose bei www.ahabreak.eu svetainėje vieną kartą per savaitę.  Vienas dalyvis gali laimėti ne daugiau tris kartus per visą Žaidimo laikotarpį iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

10. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiami.

 

11. Su Žaidimo laimėtojais Organizatorius susisieks asmeniškai bei suderins prizo atsiėmimo sąlygas.

 

12. Žaidimo dalyviai, laimėję Žaidimą, kurie pageidauja, kad Žaidimo prizas būtų pristatytas, turės pateikti savo adresą Organizatoriui Žaidimo prizo pristatymo tikslais. Tuo atveju jei Dalyvis nesutiks nurodyti savo adreso, jis prizą iš Organizatoriaus turės atsiimti pats Organizatoriaus adresu.

 

13. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 10 darbo dienų po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą, o prizas lieka Žaidimo organizatoriaus nuosavybe.

 

14. Visi Žaidimo dalyviai, dalyvaudami Žaidime sutinka, kad laimėjimo atveju jų kaip Žaidimo laimėtojų vardai bus skelbiami www.ahabreak.eu ir AHA socialinių tinklų profiliuose.

 

15. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2025 m. sausio 30 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos g. 23, LT-52119 Kaunas ir el. paštas info@ahabreak.eu.

 

16. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

17. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

 

18. Organizatorius pasilieka teisę Žaidimo taisykles keisti Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimui spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.ahabreak.eu internetinėje svetainėje, AHA BREAK programėleje ir AHA prekių ženklo socialiniuose tinkluose skelbiamos Žaidimo taisyklės.

 

19. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.ahabreak.eu

 

20. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: info@ahabreak.eu arba asmeninėmis žinutėmis AHA Facebook ir Instagram paskyrose.

Susisiekite:

Dėkojame, kad domitės. Netrukus susisieksime.

Kontaktai:

UAB „Daisena“

Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas

Norite sužinoti daugiau apie AHA: info@ahabreak.eu

Norite pasiūlyti reklamos, bendradarbaivimo galimybes: marketingas@daisena.lt

Norite pirkti/parduoti AHA produktus: b2b@daisena.lt

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page